uitreiking certificaat 19 augustus 2015De deelnemers aan de studiegroepen Kringlooplandbouw van het stimuleringsproject Weidse Waarden, zijn op 19 augustus in het zonnetje gezet.  Tijdens de Demodag Graslandmanagement ontvingen zij  uit handen van de directeur van de Stadserven, Martin Visscher, hun kringloopcertificaat. Met dit certificaat worden de resultaten in beeld gebracht die de individuele kringloopboeren op hun bedrijf boeken, bijvoorbeeld als het gaat om biodiversiteit en de kwaliteit van bodem, lucht en water.

Voor een flink aantal melkveehouders was het de tweede keer dat zij een kringloopcertificaat ontvingen. Uit de behaalde scores bleek dat zij op diverse terreinen al flinke vorderingen hebben gemaakt. Veel van hen hebben heel concrete inzichten opgedaan om verbeteringen aan te brengen in hun bedrijfsvoering. Dat varieert van kruidenrijkere percelen tot betere bemestingsniveaus en veranderde maaimomenten.

De demodag vond plaats bij Mechanisatiebedrijf Landbouwsluis in Kamperzeedijk en was een groot succes. De organisatie gebruikte de demodag als aftrap van het project Uitdagend boeren in een vitaal landschap waar alle veehouders binnen de begrenzing van de onlangs opgerichte Gebiedscooperatie IJsseldelta aan mee kunnen doen.  Nu het project Weidse Waarden is afgerond, worden de studiegroepen Kringlooplandbouw voortgezet onder de noemer van de gebiedscoöperatie.

Duurzame bedrijfsvoering
Binnen de studiegroepen Kringlooplandbouw gaan agrariërs nadrukkelijk aan de slag met versterking van de bedrijfsefficiency en de biodiversiteit op het bedrijf, inclusief het zo goed mogelijk sluitend krijgen van de mineralenkringloop. Dit leidt tot een duurzame bedrijfsvoering die de boer de kans geeft om een betere prijs te krijgen voor (nieuwe) producten en diensten. De studiegroepen van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta gaan daarmee verder dan het leren invullen en werken aan de hand van de kringloopwijzer. 
 
 

Inmiddels hebben zich meer dan 60 agrariërs in de IJsseldelta zich hiervoor aangemeld. Inschrijven is nog steeds mogelijk via Erik Smale (
erik@boerenverstand.nl). Meer weten over de studiegroepen Kringlooplandbouw? Download dan hier de nieuwe brochure.