Kringloopboeren in Kampereiland boekten veel winst in 2014. De cijfers van 2012, 2013 en 2014 laten echter wel schommelingen zien. Zo nam in 2014 de intensiteit van de deelnemende melkveehouders iets af, maar de opbrengst van gras en mais nam toe. Dit zorgt voor meer energie (VEM) vanuit eigen ruwvoer. Dit alles met een afname van het stikstof- en fosfaatoverschot.
IMG 5213
Kringlooplandbouw Kampereiland komt voort uit het project Weidse Waarden, gefinancierd door Stadserven en de provincie Overijssel.  De kringlooplandbouw richt zich op het genereren van meer opbrengst van de eigen grond en een betere benutting van het eigen ruwvoer. In de periode 2012-2014 zijn cijfers verzameld en kwamen de deelnemende agrariërs in studiegroepen bijeen. Inmiddels  is een totaal van 26 deelnemers actief. In 2014 zijn goede resultaten geboekt. Hoewel deze resultaten deels te verklaren zijn door de gunstige weersomstandigheden en een langer groeiseizoen, gaven de deelnemers aan veel geleerd te hebben. Om deze positieve trend door te zetten is het belangrijk dat de deelnemers blijven leren en hun resultaten elk jaar verbeteren. De kringloopaanpak wordt daarom in de IJsseldelta opgeschaald in een nieuwe project.