IMG 0900De zuidoevers van het Zwarte Meer vormen een van de meest uitgestrekte rietgebieden van Europa. Een groot deel is echter aan het verlanden, waardoor struiken en bomen het dreigen te winnen van riet, roerdomp en grote karekiet. Met het definitief binnenhalen van een Europese LIFE-subsidie kan Natuurmonumenten het rietherstelplan langs het Zwarte Meer geheel tot uitvoering brengen.

In de rietmoerassen gelegen tussen de Ramspol en de Goot wordt een uniek ecosysteem hersteld. In totaal gaat het maar liefst om 300 hectare. Het rietland is voor een groot deel in eigendom van de Stadserven en vanaf 2012 is een tijdelijk gebruiksrecht verstrekt aan Natuurmonumenten. Die organisatie kon in deze tijd experimenteren met verbetering van het rietland door onder andere het graven van sleuven en slenken en het afgraven van verland rietmoeras. Dat gebeurde in de rietlanden ter hoogte van het rietdepot en de vogelringbaan aan de Stikkenpolderweg. De proef is als geslaagd. Om het vervolg van het project goed te kunnen uitvoeren en de kansen op Europese financiering te vergroten heeft de Stadserven het gebied langdurig in gebruik gegeven aan Natuurmonumenten.  Door deze samenwerking kan enerzijds worden voldaan aan de verplichte Natura 2000 doelen. Anderzijds wordt op aantrekkelijke  wijze invulling gegeven aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap als belangrijke beheerdoelstelling van de Stadserven. De werkzaamheden door Natuurmonumenten worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

IMG 0899