Na de nodige opstartproblemen is het Kleemanspontje tussen het Kampereiland en de Mandjeswaard nu volledig operationeel. IMG 5521Het pontje onderging een facelift omdat het niet meer op traditionele armkracht moest gaan werken, maar op zonne-energie.

Voortaan verloopt de overtocht met een druk op de knop snel, geruisloos en vooral probleemloos. Daarmee is het plan van de Vereniging Streekbelangen Kampereiland geslaagd. De aandacht kan nu worden gericht op realisatie van het pontje tussen de Pieperpolder en de Mandjeswaard.

Het initiatief voor het pontje tussen de Pieper en de Mandjeswaard is onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan Kamperzeedijk. De Stadserven heeft in de afgelopen periode zijn medewerking verleend aan het realiseren van de benodigde vergunningen en er is overeenstemming bereikt met de betrokken pachters. Als ook dit pontje over de Goot operationeel is, zijn twee belangrijke schakels in de fietsverbinding tussen Ramspol en Genemuiden gerealiseerd. Fietstoeristen kunnen zich dan via de oude wegen snel door het gebied verplaatsen. Het aanleggen van fietspaden over of langs de nieuwe dijken van het Zwarte Meer zou recreatief extra aantrekkelijk zijn. Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft de wens om in de komende jaren over en langs de dijk rond de Willem Meijer- en Stikkenpolder een fietspad aan te leggen.