Sinds april verzorgt de Stadserven maandelijks een rubriek over het Kampereiland in Weekblad de Brug. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en landschap.

Met deze rubriek wil de Stadserven het Kampereiland in beeld brengen en een brug slaan tussen de belevingswerelden stad en platteland.

Lees hier het artikel uit de Brug van 21 april
Lees hier het artikel uit de Brug van 19 mei
Lees hier het artikel uit de Brug van 16 juni 2015