De bedrijfsopvolgers van negen bedrijven op het Kampereiland nemen deel aan de training Bedrijfopvolgerperspectief (BOP).  Hierbij wordt onder ervaren begeleiding actief gewerkt aan de toekomstvisie van hun bedrijven. Zo wordt heel concreet een plan opgesteld voor de bedrijfsopvolging, inclusief de erbij behorende financiële consequenties. Ook de rol die ouders hierin spelen wordt niet vergeten.

Er is tijdens de training ook veel aandacht besteed aan erfbetreders, zoals banken, accountants en de Stadserven. Met hen wordt intensief discussie gevoerd. Onder andere over de waarde van pachtrechten, de snelheid van aflossen, de mogelijkheid om te reserveren voor de oude dag en het mogelijk verhogen van zekerheden in samenwerking met de verpachter. Dit heeft al geleid tot nieuwe inzichten, welke nu verder worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.