foto zonnepanelenPer 1 januari 2015 is de Energieregeling van de Weidse Waarden gesloten. Ondanks de korte looptijd wisten maar liefst 25 bedrijven hiervan gebruik te maken.  Onder hen bevonden zich een aantal agrariërs die nog geen ervaring hadden met Weidse Waarden. Verreweg de meeste bedrijven deden een beroep op de regeling "Zon er op en asbest er af". Bovenop de provinciale subsidie kon via Weidse Waarden hiervoor een extra vergoeding worden verkregen van in totaal € 3,00/m², tot een maximum van € 7.500,- per adres. Het resultaat van de regeling wordt nu langzaam zichtbaar. Een behoorlijk deel van de stallen op het Kampereiland is al bedekt met een gedeelte zonnepanelen.

Overigens viel het aantal gemaakte energiescans tegen als gevolg van organisatorische problemen bij de uitvoering. Tevens is er geen gebruik gemaakt van de opwekking van windenergie. Er blijken nog teveel  onzekerheden rond deze manier van energie opwekken. Zo zou de wind op het Kampereiland te wispelturig te zijn, waardoor windmolens lastig zijn af te stellen. Daarnaast is er natuurlijk nog  de politieke discussie met betrekking tot dit onderwerp.