De Overijsselse gedeputeerden Eddy van Hijum en Ineke Bakker hebben in december kennis genomen van de planvorming ‘Uitdagend boeren in een vitaal landschap’. Samen met de landbouwsector wordt gezocht naar een model om de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta te versterken en tegelijk perspectief te bieden voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Dit is een van de thema’s die onderzocht wordt door de kopgroep die de Transitie Nationaal Landschap voorbereid.
van Hijum
      foto mevrouw Bakker

Deze kopgroep is begin vorig jaar ingesteld door de Advies- en Initiatiefraad (AIR). De provinciebestuurders toonden zich tijdens een bezoek aan het Genemuidense melkveebedrijf van Henk Selles, tevens voorzitter van deze kopgroep, onder de indruk van de voortgang binnen het thema Agro & Food, Natuur & Landschap. De Stadserven is hierbij nauw betrokken. Het is de bedoeling om de route door te zetten, die met het in november geëindigde stimuleringsproject Weidse Waarden is ingezet. Niet alleen het Kampereiland, maar ook de polder Mastenbroek zal daarvan profijt hebben. Verbreding, verdieping en herfundering van de bedrijfsvorming vormen straks de pijlers voor een succesvolle ontwikkeling van de agrarische sector in de IJsseldelta. Ook de pachtersraad van de Stadserven is inmiddels over de ontwikkelingen bijgepraat.

Naam en faam

Tal van ondernemers zijn inmiddels op deze rijdende trein gesprongen en aan de slag gegaan om van verbreding, verdieping en herfundering een succes te maken. In 2015 zullen zoveel mogelijk boeren, overheden, consumenten en natuur beherende organisaties worden geënthousiasmeerd om mee te doen met dit initiatief. Het streven is dat het Nationaal Landschap IJsseldelta in 2020 naam en faam heeft opgebouwd als een gebied waar een buitengewoon innovatieve, duurzame en economisch krachtige, agrarische sector is ontwikkeld.