21 januari 2015: Studiedag met stamppot

Nog vier maanden moeten we produceren onder het melkquotum. Volgens sommige boeren volgt dan ‘bevrijdingsdag’, maar de vraag is vooral wat de volgende beperking is. Er wordt al van alles geroepen, van mest tot voer tot melkveewet. Wat het ook wordt, in de praktijk blijft de focus op rendementsverbetering op het eigen bedrijf het belangrijkste. Over deze vraagstukken vindt op 21 januari aanstaande  een studiedag plaats in Ons Erf. Alle boeren van het Kampereiland zijn hierbij van harte welkom.

De studiedag draagt de titel 'KVEM-opbrengst per ha, het nieuwe melkquotum?' Gerard Abbink van BLGG zal uitleggen waarom hij denkt dat de KVEM-opbrengst, als maat voor de hoeveelheid energie per hectare, de beperking gaat worden op bedrijfsniveau. Abbink deed in samenwerking met DMS Advies onderzoek hiernaar en verkende de mogelijkheden die de kringloopwijzer hierin biedt.

Voorafgaand aan zijn voordracht is het woord aan de studenten van CAH Vilentum uit Dronten. Afgelopen half jaar voerden drie studentengroepen een specifiek onderzoek uit naar rendementsverbetering op het Kampereiland. Zij presenteren uit dit onderzoek de praktische handvaten voor u als melkveehouder.

In verband met de catering willen wij u vragen zich van tevoren (tot uiterlijk 19 januari 2015) op te geven bij Hanneke Merkus van de Stadserven (h.merkus@destadserven.nl)
 


Programma
9:15 uur Ontvangst met koffie

9:30 uur Opening door boerencoaches (Jan-Anne Roetman & Berwoud Koster)

9:40 uur Presentatie van de drie studentgroepen over:
Land- en ruwvoermanagement
Hoe efficiënt van kuil tot koe
Grasbenutting uit weidegang

10:30 uur Gerard Abbink (BLGG), relatie mineralen in de bodem en in kuilgras

12:00 uur Forum discussie KVEM-opbrengst per ha, het nieuwe melkquotum? 

13.00 uur Afsluiting met stamppotmaaltijd