De Stadserven hecht grote waarde aan een sterke promotie van het Kampereiland. Het afgelopen jaar heeft de Stadserven daarom overleg gevoerd met IJsseldeltamarketing om informatie over het Kampereiland nog beter te ontsluiten. IJsseldeltamarketing verzorgt onder andere de regiopromotie via de website www.ontdekdeijsseldelta.nlAfgesproken is dat evenementen en activiteiten op het Kampereiland via deze ‘vvv-site’ actief gecommuniceerd kunnen worden. Dit betekent voor u of uw organisatie dat uw evenement kosteloos op de agenda van IJsseldeltamarketing kan worden geplaatst.

Indien u van deze service gebruik wenst te maken, kunt u relevante informatie mailen naar Pascal Jacobs via info@communicatiesecondant.nl.  Hij zal deze informatie doorspelen en kan tevens  zorgen dat de informatie wordt meegenomen op www.hetkampereiland.nl en de sociale media van het Kampereiland (www.facebook.com/HetKampereiland en Twitter @hetkampereiland).

Belangrijk is dat uw bericht zo vroeg mogelijk, liefst één maand van tevoren (of zoveel eerder), wordt doorgegeven. Zorg voor een korte en bondige omschrijving met contactgegevens voor deelnemers en indien mogelijk ook de nodige fotografie of logo’s in lage resolutie. Naast periodieke,  kunnen ook doorlopende evenementen en activiteiten onder de aandacht worden gebracht. Denk hierbij aan doorlopende exposities, wekelijkse workshops, rondleidingen, etc.

Evenementenkalender
De verantwoordelijkheid voor de informatie op www.ontdekdeijsseldelta.nl 
ligt uiteindelijk bij IJsseldeltamarketing. Garantie op plaatsing kunnen we als de Stadserven dus niet geven, maar we zullen ons er wel maximaal voor inspannen dat de informatie door de redactie van IJsseldeltamarketing zo veel en zo goed mogelijk wordt overgenomen. Tevens zullen we naast plaatsing in de evenementenkalender van IJsseldeltamarketing uw evenement ook vermelden op de eigen (sociale) media van het Kampereiland.

Overigens mogen evenementen altijd gratis door u direct aan IJsseldeltamarketing worden doorgegeven via: http://www.ontdekdeijsseldelta.nl/nl/agenda/additem,true of mailen naar info@ijsseldeltamarketing.nl