Per 1 januari 2015 loopt het project Weidse Waarden van de Stadserven af. kampereiland-v3 illustratie 1-9-2010 Weidse WaardenDit betekent dat er daarna ook geen nieuwe projecten of aanvragen voor het Stimuleringsfonds of de Energieregeling van de Weidse Waarden in behandeling genomen kunnen worden.

Wilt u nog een nieuwe aanvraag doen? Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Uiterlijk 15 november 2014 moeten nieuwe complete aanvragen zijn ingediend bij de Stadserven of de stimuleringscoach Bram Prins;

2. Uiterlijk 1 december 2014 krijgt de aanvrager antwoord of de aanvraag gehonoreerd is;

3. De uitvoering van het project moet uiterlijk 1 mei 2015 gerealiseerd zijn;

4. Uiterlijk 1 juli 2015 moet ook de financiële afwikkeling hebben plaatsgevonden.


Afwijking van bovengenoemde data is alleen mogelijk in overleg met de Stadserven en moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook de lopende aanvragen moeten voldoen aan bovenstaande criteria.

Wij hopen dat wij, in overleg met het Waterschap, de provincie Overijssel en het gebied, ook in de komende jaren de gebiedsontwikkeling kunnen blijven voortzetten.