We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig 2021. Blijf gezond, zorg voor elkaar en dan zien wij elkaar begin 2021 weer terug!

Team de Stadserven

Per 1 november is Martin Verbeek de nieuwe directeur van de Stadserven. Koen Hunneman wordt de nieuwe rentmeester. Beide werken voor Eelerwoude in Goor. Het gemeentebestuur van Kampen heeft ingestemd met de voordracht van beide kandidaten door de Raad van Commissarissen van de Stadserven. Verbeek en

...

Begin januari neemt Kemp Schalkwijk BV het groenbeheer op het Kampereiland weer ter hand. Volgens projectleider Peter van Haren tonen de pachters zich over het algemeen tevreden over de manier waarop het beheer vorig jaar is uitgevoerd. In grote lijnen zal Kemp op dezelfde voet doorgaan. Ook de

...

Jos van ’t Ende uit Epe is sinds september als toezichthouder actief in het buitengebied. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) signaleert hij vandalisme, illegale vuilstort, stroperij en andere onoorbare praktijken. Overtreders kan hij staande houden en zonodig verbaliseren.

 

Tot nu toe werd de jaarlijkse inspectie van ruim 8000 zogeheten ‘schouwsloten’ door talloze medewerkers van het waterschap Drents Overijsselse Delta verricht. Voortaan controleert het waterschap de sloten aan de hand van satellietbeelden. Dit is efficiënter en bespaart kosten.

Jan-Olaf Tjabringa is door de provincie Overijssel aangesteld om vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta als erfcoach te fungeren. Op hun verzoek Tjabringa zal agrariërs en andere (toekomstige) erfeigenaren in het buitengebied adviseren over de toekomst van hun erf.

De gemeenteraad van Kampen heeft de Beleidsvisie de Stadserven 2019-2028 op 29 mei jongstleden unaniem en ongewijzigd vastgesteld. De beleidsvisie moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waarin onder meer de algemene voorwaarden voor erfpacht worden opgesteld. Het zal zeker nog ruim een

...

Begin juli was de Stadserven een van de genodigden tijdens de contractantendag van SPLIJ+ op het Keteleiland. De Stadserven is contractant voor het onderhoud van de knotwilgen op het Keteleiland. Het graslandbeheer is in handen van de melkveehouders Koers en Roetman, Staatsbosbeheer verzorgt er

...

De nieuwe beleidsvisie 2019-2028 van de Stadserven ligt voor bij de gemeenteraad van Kampen. Als het aan de Stadserven en zijn pachters ligt, wordt op het Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, voortaan een pachtbeleid op maat gevoerd.