Verkopen
Verkocht: Bouwkavel Buitendijksweg 1A te Kampen

IMG 1761 bewerkt
Een unieke kans om landelijk en toch op korte afstand van de stad Kampen te wonen! Net buiten de stad Kampen hebben wij recent een bouwkavel verkocht van ca. 6.700 m².

Het betreft een bouwrijpe kavel, omringd door een houtsingel. Het naastgelegen weiland (ca. 6.800 m²) kan worden gekocht of gehuurd.

Binnen het bouwvlak mag een ruim VRIJSTAAND WOONHUIS met bijgebouwen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid het bouwvlak volledig te benutten en stelt hierbij alleen voorwaarden aan de goot- en bouwhoogte.

Vanwege de realisatie van het Reevediep bevindt zich achter de bouwkavel op dit moment een tijdelijk gronddepot. In het najaar van 2015 zal tussen het gronddepot en de bouwkavel een dijk worden aangelegd.

Kenmerken:
Oppervlakte perceel: 6.700 m².
Kadastraal bekend: Gemeente Kampen, sectie P, nummers 1681, 2351 en 5818 ged.

StadservendeMB-Verkoop Buitendijksweg 1a HvN-3-003

Bestemming:
De bouwkavel is grotendeels gelegen in het bestemmingsplan ‘IJsseldelta-Zuid’ van de Gemeente Kampen. De bouwkavel heeft als bestemming 'Wonen-1' en 'Tuin'. Tevens rust op het merendeel van het object de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie-2'.

Bijkomende bouwvoorschriften zijn als volgt. De goot- en bouwhoogte van de woning mogen niet meer bedragen dan 6,5 meter respectievelijk 10 meter. Bijgebouwen zijn binnen het bouwvlak toegestaan met een maximale goothoogte van 6,5 meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van 20 m², een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 5 meter.

Voor de actuele bouwvoorschriften kunt u contact opnemen met de Gemeente Kampen of kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.


 
Flashworks vormgeving en webdesign _