Eigendom

mandjeswaardDe Stadserven is eigenaar van ruim 4.700 hectare weilanden, akkerbouwgronden, natuurgebieden en wateren, geheel gelegen in de IJsseldelta in de gemeente Kampen. Dit areaal wordt begrensd door de Zwartendijk, de Nieuwe Reve, het Drontermeer, het Vossenmeer, het Ketelmeer, het Zwartemeer, de bovensloot van de Mandjeswaard, het Venerietekanaal, de oude IJssel, de dijk op de Pieper, de Goot en het Ganzendiep. Het ontstaan van dit voormalig gemeentelijk eigendom vindt haar oorsprong in 1363. Meer hierover kunt u lezen onder historie.

Het eigendom is een groot onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta, waarmee dit unieke landschap een beschermde status heeft gekregen. De natuurgebieden bestaan hoofdzakelijk uit (buitendijks gelegen) rietvelden welke als Natura2000-gebied zijn aangemerkt. In Europees verband zijn deze gebieden van belang voor zeldzame rietvogels.

Het totale areaal is hoofdzakelijk verpacht aan de ruim 100 gevestigde agrarische bedrijven (stadserven). Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen worden in toenemende mate verkocht aan particulieren, waarbij de ondergrond eigendom blijft van de Stadserven. Daarnaast worden de vrijkomende gronden in gebruik gegeven aan omringende agrarische bedrijven, particulieren en de specifieke gebruikers ten aanzien van recreatie, jacht, visserij en natuur.

 


Flashworks vormgeving en webdesign _